Kontakt

KLIMEK Invest GmbH

Mahlerstraße 13/1B
1010 Wien
AUSTRIA

Telefon: +43 1 343 0002
E-mail: office@klimekinvest.com

UID (NIP):         ATU75215802
Sąd Rejestrowy:     Handelsgericht Wien
Austriacki nr KRS:     FN 527920 d
Kapitał zakładowy     EUR 100.000,00 wpłacony w całości

* Pola wymagane
KLIMEK Invest GmbH
Mahlerstraße 13/1B
1010 Wien, AUSTRIA