Usługi

Oferujemy Państwu następujący zakres usług:

 1. Doradztwo biznesowe

  Działalność Doradców Biznesowych polega (zgodnie z § 94 Z 74, 134, 365m GewO) na świadczeniu dla klienta następujących usług. Jako koncesjonowany doradca biznesowy oferujemy Państwu usługi w poniższym zakresie:

  • analizy biznesowej planowanego przedsięwzięcia - wejścia na rynek w Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie, opracowanej pod względem oczekiwań rynku,
  • doradztwie w sprawach związanych z rejestracją, sprzedażą lub likwidacją spółek, lub innych podmiotów prawnych,
  • doradztwie w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • pełnieniu funkcji miejscowego dyrektora, prokurenta lub członka zarządu w spółce, tak aby były spełnione wymogi formalne lub statutowa siedziba spółki nie była podważana przez administrację skarbowe właściwych państw,
  • zapewnienia adresu pod siedzibę spółki (biuro wirtualne) oraz bieżąca obsługa biurowa w zakresie korespondencji oraz innych powiązanych usług na rzecz spółki,
  • działania w charakterze powiernika (Treuhänder) w osobie prawnej (spółce, fundacji prywatnej)
 1. Bieżąca obsługa księgowa

  Zakres prowadzonej przez nas bieżącej obsługi księgowej obejmuje prowadzenie pełnej księgowości dla podmiotów gospodarczych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Einnahmen-Ausgabenrechnung). Dla podatników VAT prowadzimy rejestry VAT, sporządzamy deklaracje oraz przesyłamy je elektronicznie do Urzędu Skarbowego. Prowadzimy ewidencje środków trwałych. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest w ramach stałej kooperacji przez kancelarię doradcy podatkowego Jürgena Strohmayer.

 1. Kadry i płace

  W ramach usług kadrowo-płacowych oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie umów o prace, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, Stadtkasse, Gebietskrankenkasse (WGKK) i Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-Kasse (BAUK). Dla naszych klientów prowadzimy akta osobowe pracowników, dokonujemy i zameldowania i wymeldowania pracowników w WGKK i BUAK, przygotowujemy według istrukcji pracodawcy świadectwa pracy. Sporządzamy również zaświadczenia o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu.

KLIMEK Invest GmbH
Mahlerstraße 13/1B
1010 Wien, AUSTRIA